הסבר כללי על הביטוח הלאומי:

המוסד לביטוח לאומי הוא מוסד רשמי הגוף מטעם המדינה, האחראי באופן ישיר על הבטחת הביטחון הסוציאלי והקיום בכבוד של משפחות לבודדים אשר נקלעו למצב המונע מהם קיום בכבוד (למשל בשל מצב רפואי ו/ או כלכלי) . המוסד לביטוח לאומי עושה זאת על ידי מתן קצבאות וסיוע מסוגים שונים העומדות לרשותו. כך למשל בחוק הביטוח הלאומי אפשר למצוא תכניות לביטוח זקנה ושאירים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד ועוד. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי מעניק גם שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, עזרה בדיור והנחות שונות.

ביטוח לאומי

2854.jpg

מהי תביעה כנגד הביטוח לאומי

"תביעה" היא מושג משפטי המסביר את הדרך בה פונים אל הביטוח הלאומי. למעשה, כל אדם הסבור כי מגיעה לו  קצבה או סיוע , נדרש להגיש תביעה לביטוח הלאומי, על פי הסעיף שמזכה אותו בכך. כך למעשה מתחילה הבדיקה בעניינו וממשיך היטפול בו.

 

התביעות מייצגות דרישה לקבלת זכויות מסויימות ויכולות להיות תביעה לדמי אבטלה, קצבת נכות כללית, דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, דמי לידה ליולדת, תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, תגמולי מילואים ועוד.

כל תביעה עוברת מסלול ארוך כיוון שהיא עוברת אישורים שונים ואורכת משך זמן שונה, בהתאם לרמת המורכבות שלה.

Woman & Doctor

זכויות רפואיות

זכויות רפואיות הנן זכויות אותן אתם יכולים לקבל מן הביטוח הלאומי. אולם כדי לקבל זכויות אלו,  נדרש הנפגע (או אפוטרופסו)  להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

מסלול התביעה עובר בפני וועדה רפואית הבודקת את התובע ואת החומר אותו הגיש ומחליטה מה יהיו אחוזי הנכות שלו. ברוב המקרים, ההופעה בפני הוועדה הרפואית נמשכת זמן קצר (ולעתים אף דקות ספורות)אולם ההכנה אליה אמורה להיות ארוכה יסודית וטובה. 


ההכנה לוועדה הרפואית, כוללת בדרך כלל את ניסוח התביעה בצורה ברורה שתבהיר לחברי הוועדה את המצב הרפואי המדוייק של התובע וכן הכנת אישורים נוספים בהתאם לצורך. כך  למשל קבלת חוות דעת רפואית מפורטת ממומחה רפואי מתאים. חוות דעת זו תוצג אף היא בוועדה ותסייע לה להבין טוב יותר את מצבו של הפונה. 


לדיון בוועדה מספר שלבים:
השלב הראשון כולל הצגת המצב הרפואי של הפונה, פירוט המחלות או הפגיעות שלו וכן הסבר  איך הדבר משפיע על התפקוד היום יומי של הפונה. חלקה השני של הועדה הוא בדרך כלל בדיקה רפואית שתבוצע על ידי רופא.  לאחר תום הבדיקה הרפואית יעביר הרופא לוועדה את חוות דעתן ואת המסקנות שהגיע אליהן. הרופא גם יקבע את אחוזי הנכות שמגיעים לפונה, על בסיס ספר הליקויים המצוי בידי הביטוח הלאומי. כמו כן לרופא יש סמכות לקבוע האם מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה.


תוצאות הוועדה הרפואית ישלחו לפונה הביתה בדואר תוך מספר שבועות ממועד קבלת ההחלטה. חשוב לציין כי  על תוצאות הוועדה ניתן  ברוב המקרים לערער תוך שישים יום, מיום קבלת ההודעה על אחוזי הנכות או דחיית התביעה. 

992.jpg

כיצד מגישים תביעה לביטוח לאומי?

באופן עקרוני יש שתי דרכים לפנות אל הביטוח הלאומי. בנושאים ספציפיים (הדורשים מסמכים ספציפיים בלבד),

לא מורכבים, כמו בהגשת תביעה אישית לתשלום תגמולי מילואים, הגשת התביעה לביטוח הלאומי יכולה להיעשות

באופן מקוון דרך אתר הביטוח הלאומי, על ידי מילוי שאלון

קצר ושליחת מסמכים.

 

תביעות מורכבות יותר, כמו תביעה לקצבת נכות כללית, או כאלו הדורשות הגשת אישורים, מסמכים וחוות דעת רפואיות, ומעבר לכך גם עמידה בפני וועדות שונות. בתביעות כאלו, הדורשות רמת מומחיות גבוהה וידע ספציפי,  רצוי ואף מומלץ להסתייע בשירותי עורך דין. כך למשל, תביעות לקצבת נכות כללית או תביעות אחרות אשר דורשות פעמים רבות רמת עירוב של גורמים רפואיים מקצועיים ומכאן גם רמת מומחיות גבוהה וידע רפואי המאפשר את ניהול התביעה ומיצוי הזכויות.