פיצוי בגין נזקי גוף בילדים:

חשוב לציין כי גם ילדים זכאים לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו להם ולמעשה הם מבוטחים במשך 24 שעות ביממה בסוג של ביטוח תאונות אישיות אשר מכסה את הילד בכל מקום בו הוא נמצא. חשוב לציין כי פוליסת הביטוח מכסה את הילד בכל מקום בו הוא נפגש (ולאו דווקא רק בבית הספר, או במסגרת פעילות בית ספרית). הפוליסה הזו מכסה (במקרים מסוימים גם הורים שהתלוו לילדים (אם מדובר בפעילות בית ספרית). 


הנה מספר דגשים הקשורים לתאונות ילדים:

  • איזה סוג תאונות מכסה הביטוח?

עיון בפוליסת הביטוח מלמד כי תאונה תוגדר כארוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני. תאונות דרכים, פעולות איבה וכו' אינן נכללות בכיסוי הביטוחי של פוליסה זו.

  • מהו הפיצוי אותו ניתן לתבוע במסגרת פוליסה זו.?

במקרה של תאונה  הפיצוי יחושב לפי פרמטרים קבועים : מספר ימי אשפוז, רמת הנכות שתקבע או הוצאות רפואיות, זאת ללא קשר לשאלת האשם בגין רשלנות שגרמה לתאונה. חשוב לציין כי גם אם הפוליסה לא מכסה אירוע ספציפי,

עדיין ניתן לתבוע פיצוי בגינו. 

  • התיישנות:

במקרים של תביעות ילדים, חשוב מאד לשים לב לנושא ההתיישנות. ככלל, תביעת ביטוח מתיישנת בתוך 3 שנים מיום אירוע הנזק, אולם במקרה של ילדים (קטינים) תקופת ההתיישנות תחיל רק בהגיעו לגיל 18, ולכן עילת התביעה לא תתיישן עד שהגיע הילד לגיל 21.  כלומר, באופן עקרוני, אם קרה לילד משהו כשהוא היה בכיתה ב' הוא יוכל לתבוע את הפיצוי על הנזק גם כשיהיה בגיל 20. יחד עם זאת חשוב לציין כי ככל שחולף הזמן, כך יותר קשה להוכיח את התביעה. 

נזקי גוף במבוגרים:

פיצוי בגין נזק גוף, הוא פיצוי הנפסק בגין נזק שנגרם לאדם בגופו או בנפשו, כתוצאה מהתרשלות או ממעשה מכוון של אדם או גוף אחר. ניתן לתבוע פיצויים גם ממוסדות או ארגונים, במידה ותפקוד לקוי שלהם הביא (או היה מעורב) בגרימת הנזק או בהחרפתו. התביעה יכולה להיות מוגשת כנגד האדם או הגוף אשר גרמו לנזק ו/או כנגד חברת הביטוח שלהם. 


כדוגמא לנזקים בגינם ניתן לדרוש פיצוי אפשר להביא כל נזק שנגרם בגין המעשה או המחדל: הוצאות אשפוז וטיפול, הפסדי שכר, עזרה וסיעוד, נסיעות, טיפולים, וכן נזקים עתידיים. תביעה עד לסכום של 2.5 מיליון שקלים, תוגש לבית משפט השלום אשר לו סמכות השיפוט במקרה הנדון ותביעה מעל סכום זה, תוגש לבית המשפט המחוזי. 

נזקי גוף מבוגרים ופיצוי לפגיעות ילדים