החוק בישראל מבטיח כי נפגעי תאונות דרכים יפוצו בגין נזקי גוף שנגרמו להם בתאונת דרכים.

הפיצוי מתבצע באמצעות חברות הביטוח בהן מבטח כל נהג במדינת ישראל על פי חוק ("ביטוח חובה").

גם אם מאיזו שהיא סיבה, הרכב אינו מבוטח, ניתן לתבוע בגין הנזק רק שהתביעה תוגש נגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ולא נגד חברת הביטוח של הנהג.

הנזקים בגינם ניתן לתבוע הם (לדוגמא): נכות, פגיעה בכושר העבודה, אובדן ימי עבודה ואובדן שכר, כאב וסבל וכיו"ב.

את תביעת הביטוח מגישים נגד החברה בה בוטח הרכב בו שהה הנפגע. במידה והנפגע היה הולך רגל, התביעה תוגש כנגד חברת הביטוח בה היה מבוטח הרכב הפוגע, או במקרה בו הרכב אינו מבוטח – כנגד קרנית.

פיצוי בגין תאונות דרכים